Tumblelog by Soup.io
 • 9agucha
 • youshouldtry
 • nieprzytomny
 • dunkellicht
 • alexiz
 • nolika
 • imagineallthepeople
 • 13thfriday
 • ztymwszystkimsam
 • zefside
 • dubtofuckstep
 • iffy
 • without-something
 • naasty
 • deeper
 • myniu
 • mexxi
 • californiacation
 • lest
 • typromantykaq
 • deadlihood
 • puszka
 • frendzel
 • Foxyladyy
 • willyoudrawme
 • resolved
 • partypeople
 • martynaa
 • ElectroDeathGrill
 • Pecon
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 17 2019

2355 10af 500
Reposted fromMtsen Mtsen viapffft pffft
5712 e451 500
Reposted fromTamahl Tamahl viaheavencanwait heavencanwait

September 16 2019

8377 55d1 500
Reposted fromyikes yikes viainzynier inzynier
2747 227e
Reposted frompunisher punisher viainzynier inzynier
9905 0dc1 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viainzynier inzynier
Reposted fromzelbekon zelbekon viainzynier inzynier

September 11 2019

6769 156a
Reposted fromteijakool teijakool viapffft pffft
7085 f03d 500
Reposted frommiststueck miststueck viapffft pffft
7431 0397
me
Reposted fromkaesekuchen kaesekuchen viapffft pffft

September 10 2019

2069 44c6 500
Reposted frompsychedelix psychedelix viainzynier inzynier

September 08 2019

3902 279a 500

niesmiertelnn-a:

My edit 💎

3833 6160 500
Reposted fromamatore amatore vialovelyhe lovelyhe
9762 06bd 500
Reposted frombrumous brumous viaiblameyou iblameyou

September 06 2019

0976 0ca5 500

magic-of-eternity:

Magic sky. Magic art. Magic painter.

Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viafer fer
Reposted fromtfu tfu viafer fer
- Co się dzieje z człowiekiem, kiedy pęka mu serce? 
- Nic. Zupełnie nic. Przecież żyje, pije herbatę, bierze prysznic, czyta książki, czasem nawet się uśmiecha... Z tym, że każda z tych czynności nie ma najmniejszego sensu. Rozumiesz?
Reposted fromxalchemic xalchemic viazoou zoou
6309 32d0
Reposted frompaki paki viapffft pffft
Zakochane kobiety są o wiele lepsze w łóżku.
— Jerzy Pilch, "Pilch: Pisarz poluje do krwii ostatniej", Gazeta Wyborcza, 23-24.08.14
Reposted fromimyours imyours viaheavencanwait heavencanwait
9939 0b6e 500
Reposted fromTamahl Tamahl viapffft pffft
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl